ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

3o Samos Summit 2012Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3ο Samos Summit

Η Συνάντηση Κορυφής της Σάμου για το Ανοικτά Δεδομένα και τη Διαλειτουργικότητα στο “Internet του Μέλλοντος»

Οι επτά άξονες της προτεινόμενης πολιτικής τονίζουν την ανάγκη για συνεργατική ανάπτυξη, επιστημονική προσπάθεια και διοικητική μεταρρύθμιση


Περισσότεροι από 80 υψηλού επιπέδου ειδικοί της πληροφορικής και των επικοινωνιών από 20 χώρες συμμετείχαν στη διεθνή συνάντηση κορυφής με θέμα τα Ανοικτά Δεδομένα και τη Διαλειτουργικότητα που έγινε στις 2-6 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο DORYSSA στη Σάμο. Η «συνάντηση κορυφής της Σάμου» τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Συνδιοργανωτές και υποστηρικτές του Samos Summit είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας, και τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης των Google, IBM, Microsoft, Intrasoft International, Engineering Ιταλίας, Whitehall Reply Ιταλίας, TXT Ιταλίας, Athens Technology Centre και Fraunhofer Γερμανίας που εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών όπως το W3C – ο διεθνής οργανισμός του Παγκόσμιου Ιστού, η μονάδα ISA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Διαλειτουργικότητα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και οργανισμοί του Δημόσιου Τομέα από πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα βασικά μηνύματα του Samos 2012 Summit, όπως περιλαμβάνονται στο Samos Declaration (τη διακήρυξη της Σάμου) τονίζουν την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στις εξής κατευθύνσεις:

  • Στην άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων, που σταματούν την διάδοση δημόσιων ανοικτών δεδομένων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
  • Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας γύρω από τα ανοικτά δεδομένα, μέσω κατάλληλων υψηλού επιπέδου τελικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο 
  • Στη διάθεση των δημόσιων δεδομένων προς επιστημονικές κοινότητες, για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων με βάση τα πραγματικά δεδομένα και μέσα από την επιστημονική μέθοδο
  • Στην προώθηση της διαλειτουργικότητας στην παροχή νέου τύπου / νέας ποιότητας υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
  • Στη συνεργατική ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου με μεγάλη αξία (‘killer-apps’) από ομάδες φοιτητών, στελεχών του δημόσιου τομέα, πολιτών και μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων
  • Στην προώθηση της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων, μέσω χρήσης κατάλληλων εργαλείων πληροφορικής, για τη διακυβέρνηση και την λήψη αποφάσεων από πολιτικούς και στελέχη του Δημόσιου Τομέα
  • Στην προώθηση της διεπιστημονικότητας στο πεδίο των ανοικτών δεδομένων και της διαλειτουργικότητας, ειδικά δε στην προσπάθεια για τη σύνθεση των επιστημονικών θεμελίων της διαλειτουργικότητας, όπου συμμετέχουν και Έλληνες ερευνητές

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με έδρα το Καρλόβασι, και πρόεδρος του συνεδρίου, δήλωσε για τη συνάντηση κορυφής: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που η Σάμος είναι για μερικές ημέρες στο επίκεντρο των εξελίξεων για το «Internet του Μέλλοντος» και τις εφαρμογές του για τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, διεθνώς. Στα πλαίσια του 3ου Samos Summit, γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις και τοποθετήσεις από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τα σπουδαιότερα ερευνητικά κέντρα πληροφορικής για τα ανοικτά δεδομένα, τη διαλειτουργικότητα και τη διακυβέρνηση. Η συμβολή των Ελλήνων επιστημόνων, ερευνητών και επιχειρήσεων πιστεύουμε ότι θα είναι και σε αυτόν τον τομέα ουσιαστική αλλά και ανταποδοτική για την κοινωνία, προς μία ανοικτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση.» 

Περισσότερα για τη συνάντηση κορυφής της Σάμου στο http://www.samos-summit.org

Oι σύνεδροι στο Καρλόβασι (με ομάδα χορευτών - φοιτητών του Π.Αιγαίου)

Οι σύνεδροι στο Doryssa

Τα tweets κατά τη διάρκεια του συνεδρίου (συνολικά 800.000 τελικοί παραλήπτες)


Samos 2012 Summit on Open Data and InteroperabilityΔιεθνής Συνάντηση Κορυφής με θέμα «Ανοικτά Δεδομένα και Διαλειτουργικότητα»  στη Σάμο
Περισσότεροι από 80 υψηλού επιπέδου ειδικοί της πληροφορικής και των επικοινωνιών από 20 χώρες θα συμμετέχουν στη διεθνή συνάντηση κορυφής με θέμα “Open Data and Interoperability for Governance, Industry and Society”, που διεξάγεται στις 2-4 Ιουλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Doryssa  στη Σάμο. Η συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας, με την υποστήριξη των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης των εταιρειών Google, IBM, Microsoft, Intrasoft International, Engineering, Whitehall Reply Ιταλίας και Athens Technology Centre Ελλάδας.

Στη συνάντηση κορυφής θα παρουσιαστούν οι νέες δράσεις και κατευθύνσεις για την πληροφορική και τις τεχνολογίες διαδικτύου, στα πλαίσια της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και του επερχόμενου νέου Προγράμματος - Πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση HORIZON 2020.

Περισσότερα για τη συνάντηση κορυφής, η οποία και θα μεταδίδεται «ζωντανά» μέσω διαδικτύου, στο http://www.samos-summit.orgΕκλογές Ιουνίου 2012 – Πώς να ψηφίσω ?
Μια ψυχολογική – ιστορική ανάλυση

Σαν αναγνώστης ψυχολογικών και ψυχοθεραπευτικών βιβλίων και συγγραμμάτων, σπάνια είχα τη χαρά της ανακάλυψης μιας πλήρους, συνεκτικής θεωρίας για τα τραύματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος και να καθορίσουν σημαντικές στιγμές της μετέπειτα ζωής του, όσο με το βιβλίο της Liz Bourbeau “Θεράπευσε τα τραύματα σου και βρες ποιος είσαι[1]”.  

Συνεχίζοντας τη θεωρητική δουλειά και τις πειραματικές τεκμηριώσεις των Wilhelm Reich, Alexander Lowen και John Pierrakos  (ο “έλληνας” της ιστορίας), η Bourbeau αναλύει και εξηγεί τα τραύματα (αγγλιστί “wounds”), ακολουθώντας τoν εξής ορισμό: σαν τραύμα ορίζουμε μία έντονη εμπειρία ή μια κλιμακούμενη σειρά εμπειριών του ανθρώπου σε πολύ μικρή ηλικία (μέχρι περίπου 6-7 χρονών), που οδήγησαν το βρέφος ή το παιδί σε πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση και στον μικρό ή μεγάλο καθορισμό της μετέπειτα συμπεριφοράς του σε σχετικές αλλά και μη άμεσα σχετιζόμενες συνθήκες.

Γραμμένο το 2002, το βιβλίο της Bourbeau ορίζει τα πέντε βασικά τραύματα που μπορεί να προκληθούν σε έναν νέο ή και όχι τόσο νέο άνθρωπο, κατά σειρά πιθανής εμφάνισης, ως εξής:

Πιθανό Τραύμα
Αίτια και συνθήκες εμφάνισης
Ηλικία στην οποία μπορεί να συμβεί, για πρώτη φορά
Απόρριψη
Συμβαίνει όταν ο γονέας απορρίπτει το νεογέννητο, ακόμη και πριν τη γέννησή του.  Τυπική περίπτωση: «αχ, να είχαμε κάνει ένα αγόρι …»
Στους πρώτους 12 μήνες της ζωής
Εγκατάλειψη
Το τραύμα της εγκατάλειψης μπορεί να εμφανιστεί όταν ο υπεύθυνος γονέας δεν είναι απόλυτα «παρών». Τυπική περίπτωση: «το παιδί θα το φροντίσει η γιαγιάκα …»
Από 1 έως 3 ετών
Ταπείνωση
Τυπική κατάληξη έμμεσης ή άμεσης δυσφορίας της μητέρας ή της τροφού για τις φυσικές λειτουργίες του βρέφους.

Από 2 έως και 4 ετών
Αδικία
Ισχυρό τραύμα, που ενεργοποιείται ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες, και αφορά στην άρνηση του γονιού αντίθετου φύλλου να αποδεχθεί την πρόοδο ή την αριστεία του παιδιού σε κάτι. Τυπική περίπτωση: «Είσαι καλός αλλά ο αδελφός σου είναι κάτι άλλο…»
Από 3 έως 6 ετών
Προδοσία
Τραύμα που προξενεί ο γονέας ή ο άμεσος κοινωνικός περίγυρος όταν δεν τηρούνται σημαντικές για το παιδί συμφωνίες και δεσμεύσεις.
Από 4 έως 7 ετών

Ας περάσουμε τώρα σε μία σημαντική μεταφορά, από το πεδίο του ανθρώπου – πολίτη, στο πεδίο της κοινωνίας – λαού:  σύμφωνα με θεωρίες που εμφανίστηκαν αρκετά πριν αλλά τεκμηριώθηκαν στον 20ο αιώνα[2] , μπορούμε να εξηγήσουμε τα φαινόμενα συμπεριφοράς ενός κοινωνικού συνόλου  θεωρώντας τα σαν αθροίσεις ξεχωριστών συμπεριφορών, και, γιατί όχι,  τραυμάτων.  Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για την κατάσταση και τις πιθανές δράσεις για κοινωνικές ομάδες ή λαούς.

Η προσπάθειά μου να αναγνωρίσω ανάλογα «συλλογικά» τραύματα του Ελληνικού έθνους στη νεότερη ιστορία του δεν ήταν πολύ επίπονη, αν ληφθεί η απαραίτητη “ποιητική άδεια”.  Με μια απλή ανασκόπηση κύριων γεγονότων στη Ιστορία του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους[3], μπορούμε να συνθέσουμε έναν πίνακα σαν τον παρακάτω:

Πιθανό Τραύμα
Αίτια και συνθήκες εμφάνισης
Σχετικά γεγονότα / Δράστες
Απόρριψη
Όταν ένας λαός απορρίπτεται εκ των προτέρων, χωρίς καν να εξεταστούν δεδομένα, χαρακτηριστικά ή δυνατότητες
Οι βασιλείς ή οι προστάτιδες δυνάμεις συχνά «απορρίπτουν» εκ των προτέρων την  τοποθέτησή του στην Ελλάδα: Όθωνας 1833, Φρειδερίκη 1936-47-67,
Εγκατάλειψη
Όταν στα πρώτα βήματα μια προσπάθειας αναγέννησης, οι «προστάτες» εγκαταλείπουν - για τους δικούς τους λόγους – την προσπάθεια
«Εγκατάλειψη» από την Entente το 1921-22
«Εγκατάλειψη» από τη Μεγάλη Βρετανία και του Συμμάχους το 1946-47
«Εγκατάλειψη» από τις ΗΠΑ το 1967-1968 (εγκαθίδρυση της χούντας)
Ταπείνωση
Τυπική κατάληξη αρνητικών εξελίξεων στην εξωτερική πολιτική ή στις πολεμικές συρράξεις

Πόλεμος του 1897
Καταστροφή της Σμύρνης, 1922
Γερμανική κατοχή, 1941
Κατοχή της Κύπρου, 1974
Αδικία
Προκαλείται από την αδικαιολόγητη άρνηση της αναγνώρισης των προσπαθειών του λαού, αλλά και από τη γενικευμένη αναξιοκρατία.

Γενικευμένη αναξιοκρατία, σταδιακά από το 1821 έως σήμερα στο εσωτερικό της χώρας…

Προδοσία
Τραύμα που προξενούν οι ηγέτες του λαού όταν –πλήρως ή όχι – αποδεδειγμένα είναι ηθελημένα κατώτεροι των περιστάσεων
Μικρασιατική εκστρατεία 1920-22
Εμφύλιος 1946-1949
Κύπρος 1974
Ίμια (;) 1996

Μετά την ευθυγράμμιση των τραυμάτων ενός ανθρώπου και ενός λαού που επιχειρήσαμε, μένει τώρα το τελευταίο βήμα: τι μπορεί να μας διδάξει η ψυχολογία για τη λειτουργία αλλά και το ξεπέρασμα των τραυμάτων στον άνθρωπο, που να μπορούμε να το μεταφέρουμε στο σύνολο ενός λαού ;

Η εμφάνιση ενός τραύματος (ειδικά σε πολύ μικρή ηλικία) δημιουργεί αυτόματα έναν ανυπέρβλητο φόβο, ο οποίος και δεν μπορεί να ξεπεραστεί ούτε και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν ξανασυμβούν – και όχι απαραίτητα πλήρως – οι συνθήκες εμφάνισής του: θα έχετε δει πως κατά τα άλλα λειτουργικοί ενήλικες καταρρέουν μόλις εμφανίζονται – π.χ. στο εργασιακό τους περιβάλλον - συνθήκες που τους θυμίζουν παιδικές αδικίες.

Κατά αναλογία, σήμερα αδυνατούμε σαν λαός να ξεπεράσουμε το τραύμα της ταπείνωσης και – σε σημερινές συνθήκες – αναπτύσσουμε εξαιρετικά έντονα φοβικά σύνδρομα για μία πιθανότητα νομισματικής ή άλλης κατάρρευσης.

Πως όμως ξεπερνιούνται – γιατρεύονται – τα τραύματα των ανθρώπων ;

Και τι μπορούν να μας διδάξει η ψυχολογία για τη συμπεριφορά μας αυτήν την περίοδο ;

Αν και το ξεπέρασμα ενός τραύματος μπορεί να απαιτεί μία σύνθετη και ολίγον χρονοβόρα διαδικασία ψυχοθεραπείας, τόσο η Liz Bourbeau όσο και όλες σχεδόν οι σχολές σύγχρονης ψυχοθεραπείας συμφωνούν σε έναν απλό, κοινό, παρονομαστή:

Τη συνειδητοποίηση του ότι δρούμε υπό καθεστώς φόβου που έχει προκληθεί από μία άλλη συμπεριφορά, σε άλλες συνθήκες, από άλλες οντότητες που ασκούσαν εξουσία, σε ένα άλλο υποκείμενο (ένα τρίχρονο παιδί σε σχέση με τον τωρινό ενήλικα). 

Η βαθιά αυτή συνειδητοποίηση, μπορεί από μόνη της να αφαιρέσει ένα σημαντικό μέρος του φόβου και να επιτρέψει τη σωστή λειτουργία του συναισθήματος, του μυαλού, και τελικά του σώματος σε κάθε σημερινή κατάσταση.

Το ξεπέρασμα του φόβου μπορεί να επίσης να ενισχυθεί με τη συνειδητοποίηση των διαφορετικών δυνατοτήτων, των ικανοτήτων αλλά και των στοχευόμενων επιτευγμάτων που μπορεί να έχουμε σήμερα, σε σχέση με αυτές ενός τρίχρονου παιδιού.

Συνειδητοποιήστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες, ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές για το λαό μας – και για κάθε λαό:  Η καταστροφή της Σμύρνης, η κατοχή, ο εμφύλιος, η δικτατορία, η τραγωδία της Κύπρου, ακόμη και η πέραν των 100 χρόνων συνεχής μας “εμβάπτιση” στη διαφθορά και την αναξιοκρατία είναι παρελθόν και δεν χρειάζεται  να μας στοιχειώνει.  Το παρόν μας είναι διαφορετικό από το παρελθόν μας, είμαστε – πια – και εμείς ένας «ενήλικας» που δεν του αξίζει να αποφασίζει σήμερα όπως θα αποφάσιζε όταν η μητέρα ή ο πατέρας του τον πλήγωσε βαθιά.

Και ας προλάβουμε αύριο, Κυριακή 17 Ιουνίου, να ξεκινήσουμε ένα νέο, πιο απαλλαγμένο από τραύματα και πιο ανάλογο των πραγματικών μας δυνατότητων και επιδιώξεων δρόμο.

Ακόμη και αν έχει απότομες στροφές μπροστά.

Άλλωστε, γι’ αυτές είμαστε, μάλλον, φτιαγμένοι …

Γιάννης Χαραλαμπίδης
16 Ιουνίου 2012


[1]  Για την αγγλική έκδοση (2002) δείτε: http://www.amazon.com/Heal-Your-Wounds-Find-True/dp/2920932217
       Για την ελληνική μετάφραση (2005) δείτε: http://bestseller.gr/main.php?id=77&book_id=2243


[2]  Για τη θεωρία της “συμπεριφοράς του κοπαδιού” – “herd behavior” δείτε: http://en.wikipedia.org/wiki/Herd_behavior

[3] Για μια συλλογή βιβλίων και συγγραμμάτων για την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους δείτε: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82

gicLogo1
ntuaLogo1
sepeLogo1
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και η σημασία του
για τις Επιχειρήσεις


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αμφιθέατρο Πολυμέσων, Κτίριο Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 14:00 - 18:00

Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο τοπίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν η Διαλειτουργικότητα έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας - κλειδί για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας από τις επιχειρήσεις και τα πληροφοριακά τους συστήματα καθώς επίσης και ως ο κύριος οδηγός για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε πολίτες και επιχειρήσεις.   Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Κέντρο Διαλειτουργικότητας (Greek Interoperability Centre - GIC) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διοργανώνουν την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012, την Ημερίδα Διαλειτουργικότητας για τον Ιδιωτικό Τομέα. Η ημερίδα εστιάζει στις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της διακυβέρνησης και του επιχειρείν και εξετάζει τις προοπτικές αναφορικά με την πολιτική, την έρευνα και ανάπτυξη αυτοματοποιημένων υπηρεσιών για οργανισμούς, επιχειρήσεις και πολίτες.


Πρόγραμμα Ημερίδας
14:00 - 14:30 : Προσέλευση / Εγγραφή
14:30 - 14:45  : Οι δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας - GIC
Δημήτρης Ασκούνης, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

14:45 - 15:00 : Επόμενα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη
Γιάννης Χαραλαμπίδης, Επικ. Καθηγητής Παν. Αιγαίου

15:00 - 15:15 : Οι θέσεις των επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εκπρόσωπος  του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας

15:15 - 15:30  : Το θεσμικό πλαίσιο της Διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα
Αντώνης Στασής, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

15:30 - 15:45 : Η διαλειτουργικότητα στα επόμενα έργα πληροφορικής του Δημόσιου Τομέα
Γεώργιος Καλαμαράς, Δ/νων Σύμβουλος, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

16:00 - 16:30  : Διάλειμμα

16:30 - 16:45 : Ζητήματα διαλειτουργικότητας στον τομέα της Οικονομίας
Απόστολος Σχίζας, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Υπ.Οικ.

16:45 - 17:00 : Ζητήματα διαλειτουργικότητας στον τομέα της Υγείας
Βλάσσης Σφυρόερας, Δ/νων Σύμβουλος Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε
Δημήτρης Βασιλόπουλος, HL7 Hellas

17:00 - 17:15 : Ζητήματα διαλειτουργικότητας στον Τομέα Άμυνας και Ασφάλειας
Κ. Αναγνωστόπουλος, Ν. Μυριούνης, Εκπρόσωποι ΓΕΕΘΑ/Δ2/ΤΥΠ

17:15 - 18:00  : Συζήτηση / Συμπεράσματα / Κλείσιμο Ημερίδας

Uni Aegean - Athens RoadShow 2012ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης των δραστηριοτήτων του σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και πολίτες.  


The Athens Roadshow 2012

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ, Λ. Κηφισίας 109 & Πανόρμου

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012, 10:00 - 13:00Πρόγραμμα Εκδήλωσης


09:45 – 10:15 Προσέλευση, Καφές στο Φουαγιέ

10:15 – 10:30 Καλωσόρισμα, παρουσίαση του Τμήματος

10:30 – 11:15 Δραστηριότητες, έργα φοιτητών, δυνατότητες συνεργασίας

11:15 – 12:30 Παρουσιάσεις εταιρειών και οργανισμών

• eTrikala (www.e-trikala.gr)
• Parking Defenders (www.parkingd.com)
• TaxiBeat (www.taxibeat.gr)
• Obrela Security Industries (http://www.obrela.com)
• Simple Web Design ( www.webdesignsm.com )
• Microsoft Hellas (www.microsoft.com)

12:30 – 13:00 Συζήτηση - Επόμενες Δράσεις – Κλείσιμο Εκδήλωσης

H συμμετοχή είναι ελεύθερη, χωρίς κόστος.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 - Συνδυασμοί αυτοδυναμίας - 6/5/2012 - 22:35

Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα στις 23:00 (www.ypes.gr) της 6ης Μαίου 2012, οι έδρες των κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ως εξής:

Κόμμα   ΕΔΡΕΣ
1ο ΝΔ 112
2ο ΠΑΣΟΚ 43
3ο ΣΥΡΙΖΑ 48
4ο ΑΝ.ΕΛΛ 32
5ο ΚΚΕ 26
6ο ΧΑΥΓΗ 21
7ο ΔΗΜΑΡ 18
8ο ΛΑΟΣ 0
9ο ΟΙΚΟΛ 0
10ο ΔΗΣΥ 0


Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι πιθανοί συνδυασμοί που έχουν περισσότερους από 150 βουλευτές φαίνονται με πράσινο στους παρακάτω πίνακες:


ΕΔΡΕΣ 155 ΕΔΡΕΣ 203 ΕΔΡΕΣ 221 ΕΔΡΕΣ 173
ΝΔ 112 ΝΔ 112 ΝΔ 112 ΝΔ 112
ΠΑΣΟΚ 43 ΠΑΣΟΚ 43 ΠΑΣΟΚ 43 ΠΑΣΟΚ 43
    ΣΥΡΙΖΑ 48 ΣΥΡΙΖΑ 48    
               
               
               
        ΔΗΜΑΡ 18 ΔΗΜΑΡ 18
               
               
               
 
ΕΔΡΕΣ 165 ΕΔΡΕΣ 144 ΕΔΡΕΣ 178 ΕΔΡΕΣ 155
ΝΔ 112 ΝΔ 112 ΝΔ 112 ΝΔ 112
            ΠΑΣΟΚ 43
        ΣΥΡΙΖΑ 48    
ΑΝ.ΕΛΛ 32 ΑΝ.ΕΛΛ 32        
               
ΧΑΥΓΗ 21            
        ΔΗΜΑΡ 18    
    ΛΑΟΣ 0     ΛΑΟΣ 0
               
               
 
ΕΔΡΕΣ 135 ΕΔΡΕΣ 167 ΕΔΡΕΣ 109 ΕΔΡΕΣ 173
            ΝΔ 112
ΠΑΣΟΚ 43 ΠΑΣΟΚ 43 ΠΑΣΟΚ 43 ΠΑΣΟΚ 43
ΣΥΡΙΖΑ 48 ΣΥΡΙΖΑ 48 ΣΥΡΙΖΑ 48    
    ΑΝ.ΕΛΛ 32        
ΚΚΕ 26 ΚΚΕ 26        
               
ΔΗΜΑΡ 18 ΔΗΜΑΡ 18 ΔΗΜΑΡ 18 ΔΗΜΑΡ 18
            ΛΑΟΣ 0
ΟΙΚΟΛ 0 ΟΙΚΟΛ 0 ΟΙΚΟΛ 0    
ΔΗΣΥ 0 ΔΗΣΥ 0        
 
ΕΔΡΕΣ 124 ΕΔΡΕΣ 192 ΕΔΡΕΣ 165 ΕΔΡΕΣ 151
    ΝΔ 112 ΝΔ 112 ΝΔ 112
               
ΣΥΡΙΖΑ 48 ΣΥΡΙΖΑ 48        
ΑΝ.ΕΛΛ 32 ΑΝ.ΕΛΛ 32 ΑΝ.ΕΛΛ 32    
ΚΚΕ 26            
        ΧΑΥΓΗ 21 ΧΑΥΓΗ 21
ΔΗΜΑΡ 18         ΔΗΜΑΡ 18
ΛΑΟΣ 0     ΛΑΟΣ 0 ΛΑΟΣ 0
ΟΙΚΟΛ 0            
ΔΗΣΥ 0     ΔΗΣΥ 0 ΔΗΣΥ 0