ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

PCI 2011 - 15th Panhellenic Conference on Informatics


30 September - 2 October 2011
Kastoria, Greece
The Greek Computer Society (ΕΠΥ), the Department of Informatics and Telecommunications Engineering, University of Western Macedonia, and theDepartment of Informatics and Computer Tecnology, Tecnological Educational Institute of Western Macedonia organize the 15th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2011) at Kastoria, Greece, during 30 September - 2 October 2011.
The PCI is an event established by the Greek Computer Society. The 1st Conference took place at Athens (1984), the 2nd at Thessaloniki (1988), the 3rd at Athens (1991), the 4th at Patras (1993), the 5th at Athens (1995), the 6th at Athens (1997), the 7th at Ioannina (1999), the 8th at Nicosia Cyprus (2001), the 9th at Thessaloniki (2003), the 10th at Volos (2005), the 11th at Patras (2007), the 12th at Samos (2008), the 13th at Corfu Island (2009) and the 14th at Tripolis (2010). 

Organised by:
Greek Computer Society
Department of Informatics and Telecommunications Engineering, University of Western Macedonia
Department of Informatics and Computer Tecnology, Tecnological Educational Institute of Western Macedonia

For more information, call for papers and programme visit: http://pci2011.teiwm.gr/

Ανοιχτή Συνεδρίαση της ομάδας εργασίας "Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία"

Η πρώτη ανοιχτή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας "Δημόσια Διοίκηση και Κοινωνία" του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν οι Συντονιστές της ομάδας εργασίας, καθώς και όλα τα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν στις διάφορες συζητήσεις της ομάδας. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η αξιολόγηση της πρόοδου που έχει γίνει μέχρι στιγμής, η ενημέρωση και ο συντονισμός των εργασιών που πρέπει να γίνουν κατά την επόμενη περίοδο και τέλος ο σχεδιασμός των επόμενων βραχυπρόθεσμων (1-2 μήνες) και μακροπρόθεσμων (4 μήνες) δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς της Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διαλειτουργικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, την κοινωνία, το eHealth, κ.λπ. Μετά από μια ανοικτή συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες για τις δυσκολίες και τις προτεραιότητες της εν λόγω ομάδας εργασίας, οι συντονιστές σημείωσαν όλα τα σχόλια που διατυπώθηκαν και υποσχέθηκαν να τα επεξεργαστούν το συντομότερο.