ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Φόρτωση...

«ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

                   

         
«ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» - ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμος Σάμου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν εξαγγείλει και σχεδιάζουν διαγωνισμό πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών με στόχο  την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Σάμου και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.
Το διαγωνισμό «Επιχειρώ στη Σάμο» υποστηρίζουν συλλογικοί φορείς της τοπικής οικονομίας καθώς και επιχειρήσεις του νησιού.

Θεματικές Περιοχές
Οι προτάσεις νέων επιχειρηματικών ιδεών που θα κατατεθούν θα πρέπει να άπτονται των παρακάτω θεματικών περιοχών:
1.      Αγροτική ανάπτυξη και διατροφή
a.      Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών στον αγροτικό – διατροφικό τομέα που βασίζονται στα προϊόντα της Σαμιακής γης και θάλασσας
b.     Τυποποίηση και διαδικτυακή προώθηση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, σε συνεργασία με υπάρχοντες παραγωγούς
c.      Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην αλυσίδα αγρο-διατροφής στη Σάμο αλλά και εκτός αυτής

2.      Τουρισμός και πολιτισμός
a.      Νέες τουριστικές υπηρεσίες ή ειδικές μορφές τουρισμού που να αξιοποιούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Σάμου
b.     Νέες τουριστικές υπηρεσίες που να αξιοποιούν τον πολιτιστικό πλούτο της Σάμου
c.      Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με υπάρχουσες τουριστικές επιχειρήσεις

3.      Πληροφορική – Διακυβέρνηση – Κοινωνία
a.      Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες ή επιχειρήσεις
b.     Υπηρεσίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εφαρμογές εθελοντισμού που να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών ζητημάτων του νησιού
c.      Καινοτομικές εφαρμογές πληροφορικής για κάθε κλάδο της τοπικής οικονομίας ή για την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών του νησιούΚριτήρια Αξιολόγησης
Οι προτάσεις θα κριθούν με βάση την εφικτότητα, την πρωτοτυπία, το προσδοκώμενο όφελος για την τοπική οικονομία και την πληρότητά τους. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του νησιού της Σάμου αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της κάθε πρότασης και αξιολογήσιμο χαρακτηριστικό.
Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν είτε σε δημιουργία νέας επιχείρησης με έδρα τη Σάμο είτε σε συγκεκριμένη συνεργασία με επιχειρήσεις του νησιού.
Οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για τη δημιουργία εσόδων.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες που δεν έχουν ξεκινήσει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή είναι σε αρχικό στάδιο.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες που έχουν στη σύνθεσή τους νέους.

Έπαθλα διαγωνισμού
Οι τρεις ομάδες που θα διακριθούν (δυνητικά μία ανά κατηγορία) θα λάβουν:
·      -  Βραβείο από το διαγωνισμό «Επιχειρώ στη Σάμο» και ειδική δημοσιότητα για την επιχειρηματική δράση.
·     -  Παροχή νομικής και φορο-λογιστικής υποστήριξης για την ίδρυση κατάλληλης μορφής επιχείρησης με έδρα στη Σάμο, και λειτουργία της για τους πρώτους 12 μήνες
·       -  Παροχή χώρου δύο θέσεων εργασίας και ανάλογου εξοπλισμού γραφείου στη Σάμο, για 12 μήνες
·       -- Υποστήριξη για τη δικτύωση με φορείς της τοπικής αγοράς και για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του προϊόντος / υπηρεσίας
·       --  Υποστήριξη για την εξεύρεση κατάλληλης μορφής χρηματοδότησης, με ή χωρίς συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση της επιχείρησης, ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης στους πρώτους 12 μήνες, μέσα από συνεργαζόμενους φορείς χρηματοδότησης, τοπικές επιχειρήσεις, σαμιώτες και απόδημους επενδυτές
  --  Υποστήριξη για την εξεύρεση  συνεργατών (φοιτητών, εκπαιδευομένων, ειδικών) από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το 2016 με ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιοτήτων, με συγκεκριμένο πρότυπο, και δια ζώσης παρουσίαση στην επιτροπή αξιολόγησης.
Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού περιλαμβάνει στελέχη των τοπικών φορέων, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στελέχη του Δήμου Σάμου και έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες, αυτόνομα ή σε ομάδες.  

Υποστηρικτές - Χορηγοί - Εθελοντές
Συλλογικοί φορείς, επιχειρήσεις ή ειδικοί που θέλουν να συμβάλλουν, μπορούν να επικοινωήσουν με την κα. Λευκοθέα Σπιλιωτοπούλου lefkisp@aegean.gr   Σε μια άλλη χώρα .. (αρθράκι στο καράβι)

Αν σε μιαν άλλη χώρα (του Ευρωπαϊκού νότου, αν επιθυμείτε) ...

συνειδητοποιούσαν ότι έχασαν 400.000 (1) υψηλού επιπέδου, πολυ-πτυχιούχους των πανεπιστημίων τους ...

Θα υπολόγιζαν ότι έχασαν για πάντα (?) περιπου 8 δις*
* 400.000 άτομα Χ το μέσο  κόστος. στο σύνολο των βαθμίδων της 18ετούς (κατά μέσο όρο) εκπαίδευσης (1)

Θα υπολόγιζαν ότι χάνουν κατά μέσο όρο κάθε χρόνο περίπου 9 δις**
** 400.000 άτομα Χ το ελάχιστο ποσό ανά εργαζόμενο που καρπούται η άλλη χώρα και αφορά φόρους εισοδήματος, φόρους κατανάλωσης,  ΦΠΑ κλπ, σε μια κοινωνία που παρέχει τις δυνατότητες  ανάπτυξης και εισπράτει το ανάλογο τίμημα. από όλους (1)

Θα υπολόγιζαν ότι μπορούν να βγάλουν (δυνητικά) ακόμη 13 δις*** από τα πιθανά απολέσματα
*** (400.000 άτομα Χ μέσο δυνητικό αποτέλεσμα ανά εξειδικευμένο άτομο, σε μια οργανωμένη οιοκονομία και κοινωνία)

... κατ' αρχήν θα έκλαιγαν. Μετά, θα έλεγαν:

- Να συσταθεί άμεσα ειδική ομάδα στο Υπουργείο Εργασίας, με συμμετοχή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να λάβει άμεσα μέτρα, σε 15 ημέρες, συνεχίζοντας να εργάζεται και να προτείνει νέα, μέχρι αναστροφής του φαινομένου. Οπωσδήποτε, με προσωπική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργού και του (εξαγγέλοντος τη σύσταση της ομάδας), Πρωθυπουργού.

- Να υλοποιηθούν κατ' αρχήν εντός ενός μήνα τα εξής:

  • Να αναζητηθούν άμεσα τα αναγκαία ποσά χρηματοδότησης για να δημιουργηθεί κατάλληλο περιβάλλον για τη συγκράτηση και ενσωμάτωση των νέων και παλαιών πτυχιούχων για τα ... επόμενα 450.000 άτομα.
  • Να γίνει ειδικό πλάνο  δημοσιότητας και να εφαρμοστεί άμεσα.  Μόνο Internet, διεθνώς.
  • Να συνεχιστεί και να εκταθεί η επένδυση στην παιδεία, με ειδικό σχέδιο. Αν χρειαστεί να περικοπούν άμεσα άλλες ισοδύναμες δαπάνες, αναλογικά σε όλα τα υπουργεία, απο τον προϋπολογισμό του 2017, τουλάχιστον.

Αλλά, σε αυτή τη χώρα ...

  • Ο υπουργός εργασίας δεν θα ασχολούνταν με το να καταστρέφει αντί να αναπτύσσει 
  • Ο πρωθυπουργός δεν θα φρόντιζε τόσο πολύ για το κόμμα του, τους συνεργάτες του, την προσωπική του εικόνα και άλλα ζητήματα που είναι εκτός των άμεσων στόχων του κράτους (και των δικών του στόχων, ποσοτικοποιημένων, με πρόοδο δημόσια προβαλόμενη  στα ΜΜΕ, κάθε εβδομάδα).
  • Όλος ο κρατικός μηχανισμός και σαφώς ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, τα μέλη του κοινοβουλίου, κατάλληλα μέλη της δικαιοσύνης, οι ΓΓ, ΕΔ, ΓΔ, Διευθυντές και τμηματάρχες θα χρησιμοποιούσαν τα κατάλληλα σε κάθε επίπεδο εργαλεία της διοίκησης (τεχνικές και εργαλεία, αυστηρή στοχοθέτηση σε χρόνο και ακρίβεια, όλα ποσοτικοποιημένα, όλα αμοιβόμενα κατά 50% με στοχοθεσία - για τα παραπάνω στελέχη, προσωποποίηση της ευθύνης, συνεχές business planning και reviewing, mis tools, analytics tools,  κλπ. κλπ). Προφανώς και PMP certification για πολλούς. 
Αλλά, εκεί βεβαίως και οι πολίτες θα ήξεραν, θα ρώταγαν, θα μάθαιναν, θα εμπιστεύονταν, θα σκέφτονταν, θα έκαναν πιο σωστές επιλογές.

Σε μιαν άλλη χώρα λοιπόν, και στη θάλασσά της, σκέφτομαι το γιατί ...
Και το γράφω, και το μοιράζομαι μαζί σας.

Κάποιοι από εσάς σίγουρα ξέρουν το σωστό. 
Αλλά ποιοί είστε ?

----


Προσόντα για εκλογή σε θέση καθηγητή ΑΕΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μυτιλήνη, 31.05.2016                

Προς
·       Γραμματείες Τμημάτων/Σχολών
·       Περιφερειακά Τμήματα Διοικητικών Υποθέσεων
Κοινοποίηση:
·       Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

ΘΕΜΑ: Προσόντα για εκλογή σε θέση καθηγητή

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1α και 1β του άρθρου 19 του Ν.4009/2011 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 ισχύουν τα εξής:

«1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α΄ 4), το π.δ. 119/2005 (Α΄ 177), το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.).

  β) Για τα προσόντα εκλογής στις βαθμίδες των καθηγητών εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται.»
    
Ως εκ τούτου:

Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 3, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
ι)  Τουλάχιστον δύο χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον δύο χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης του.

Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 4, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
ι)  Τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας μετά από απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής, ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες.
Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 5, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011)
ι)  Τουλάχιστο έξι χρόνια αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, με τεκμηριωμένη συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης δύο τουλάχιστο μαθημάτων ή τουλάχιστον έξι χρόνια εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής με τεκμηριωμένη συμβολή στην ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων, ή εκτεταμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, ή συνδυασμός των παραπάνω.
ιι) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες.
iii) Διδακτική εμπειρία μεταπτυχιακών σπουδών συνιστάμενη στη διδασκαλία επί τριετία, τουλάχιστον, σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής ή η επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., μίας τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή η συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους ή η διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων, κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 1514/1985 και 2913/2001, Ερευνητικών Ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών ή, προκειμένου περί υποψηφίων καθηγητών των Ιατρικών Σχολών, η κλινική ή κλινικο-εργαστηριακή διεύθυνση επί πέντε τουλάχιστον έτη σε Πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές.


Επιπλέον για όλες τις βαθμίδες ισχύουν τα εξής:
1.       Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 5α , όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011).
2.       Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που το ερευνητικό και το γενικότερο επιστημονικό έργο ενός υποψηφίου είναι υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένο ή ο υποψήφιος είναι ή διετέλεσε Καθηγητής Α.Ε.Ι. της χώρας ή ομοταγούς του εξωτερικού, είναι δυνατή η εκλογή ή εξέλιξη χωρίς τον περιορισμό του απαιτούμενου (για κάθε βαθμίδα) ελάχιστου χρόνου διδασκαλίας ή εκπαιδευτικής πείρας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της εισηγητικής επιτροπής. "Και ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης των προσόντων, εφόσον λαμβάνεται ειδική απόφαση με πλειοψηφιών των 3/4 των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων". (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 6, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011).
3.       Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π είναι η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, το δημοκρατικό ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. (Ν.1268/1982, άρθρο 14, παρ. 7, όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/2011).


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται με φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης


Φοιτητές του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν κρίσιμους φορείς της δημόσιας διοίκησης και να συζητήσουν επίκαιρα ζητήματα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος.   Οι φορείς που δέχθηκαν τις ομάδες φοιτητών την Παρασκευή 27 ΜαΪου ήταν:

  •    Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών
  •           Η Διεύθυνση Πληροφορικής της Βουλής των Ελλήνων
  •           Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας


Στις συναντήσεις παρουσιάστηκαν εργασίες φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και τρέχοντα έργα και στρατηγικές κατευθύνσεις των φορέων της δημόσιας διοίκησης.  Στόχος των συναντήσεων  είναι η προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε φοιτητές, ερευνητές  και στελέχη του δημόσιου τομέα,  με όραμα τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης μέσω καινοτομικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ήδη, στο Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου συνεργάζονται φοιτητές και ερευνητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι σε υλοποίηση περισσότερες από 30 εξειδικευμένες μελέτες, έρευνες, αλλά και πρωτότυπες εφαρμογές για πολίτες και επιχειρήσεις. Οι εργασίες αυτές υλοποιούνται χωρίς κόστος για πλήθος φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέροντας σημαντικές εμπειρίες στους φοιτητές αλλά και νέες ιδέες στα στελέχη του Δημόσιου Τομέα.

Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής του Κέντρου Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δήλωσε σχετικά: «Είναι χαρά μας να κατευθύνουμε τους φοιτητές μας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων του δημόσιου τομέα, αλλά και να βρίσκουμε ενδιαφέρον από φορείς και οργανισμούς.  Η προώθηση της διοικητικής μεταρρύθμισης και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελούν κεντρικούς στόχους για κάθε ευρωπαϊκό κράτος αλλά και μονόδρομο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.  Δυστυχώς ακόμη υπολειπόμαστε σε πολλούς τομείς, γεγονός που τονίζει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για συνεργασία έρευνας και εφαρμογής»

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι μοναδικό στην Ελλάδα και απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά και σε απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι ήδη συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο μέλλον στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο από την πλευρά του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση παρέχονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://msc.icsd.aegean.gr/academics/pms1-2016/kat2/


Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Κεντρικά Υπολογιστικά Συστήματα του TAXIS

Στιγμιότυπο από τη συνεργασία στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος


Από τη συνάντηση εργασίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο  

Ημερίδα Έργου NOMAD


ΗΜΕΡΙΔΑ: Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Προτάσεων Πολιτικής μέσω του NOMAD
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014, 10:00 – 12:00
Κτίριο Ελληνικής Βουλής
Λεωφόρος Αμαλίας 22-24, Αθήνα – Ελλάδα

Με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούμε ενδιαφερόμενους ερευνητές, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, πολιτικούς και πολίτες στην ημερίδα με θέμα τη «Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Προτάσεων Πολιτικής μέσω του NOMAD» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΝΟΜΑD, «Policy Formulation and Validation through non-moderated Crowdsourcing» και θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου 2014, 10:00-12:00, στο κτίριο της Ελληνικής Βουλής (Λεωφόρος Αμαλίας 22-24, Αθήνα). 

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση του NOMAD, ως ενός καινοτόμου ICT εργαλείου προστιθέμενης αξίας, για την συμπερίληψη της κοινής γνώμης, όπως αυτή εκφράζεται στο διαδίκτυο, στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την ανοιχτή, συνεργατική διακυβέρνηση. Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, σε θέματα υγείας, ενέργειας και ανοιχτών δεδομένων θα αποτελέσουν τη βάση της συζήτησης μεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και μελών μη κυβερνητικών οργανισμών.

Το  NOMAD είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για όσους συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε οποιονδήποτε τομέα εφαρμογής και επιθυμούν να διαμορφώσουν τη θέση τους, λαμβάνοντας υπόψιν την επιχειρηματολογία όπως αποτυπώνεται στο διαδίκτυο από τα κρίσιμα κοινά.

Το NOMAD είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή  Ένωση, υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και υλοποιείται από ομάδα 9 φορέων: Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος",  Ελληνικό και Αυστριακό Κοινοβούλιο, Ινστιτούτο Fraunhofer Γερμανίας, GoogleAthens Technology Center (ATC), Kantor QwentesCritical Publics, υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε, όπως συμπληρώσετε την online φόρμα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.