ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ημερίδα Διακυβέρνησης και Πληροφορικής Ανοιχτή, Συνεργατική Διακυβέρνηση: Με την Πληροφορική μπορούμε !
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
 Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος”

Με ιδιαίτερη χαρά το  Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος" σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα την «Ανοιχτή Συνεργατική Διακυβέρνηση» που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΝΟΜΑD ("Policy Formulation and Validation through non-moderated Crowdsourcing").  Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου, 14:00 – 18:00, στο Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος”.

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστούν καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και ερευνητικές προσεγγίσεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής, Ανοικτής, Συνεργατικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα με την παρουσίαση των συγκεκριμένων έργων και λύσεων, στόχος είναι να γίνει συζήτηση πάνω στις ενέργειες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στην Ελλάδα για την αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την ανοικτή, συνεργατική διακυβέρνηση.

Το NOMAD είναι ένα ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή  Ένωση υπό το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και υλοποιείται από ομάδα 9 ευρωπαϊκών φορέων υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το NOMAD στοχεύει στην δημιουργία εργαλείων για την διαμόρφωση και αξιολόγηση πολιτικών με επεξεργασία πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό. Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται σε φορείς χάραξης πολιτικής και τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν, να διερευνούν και να κατανοούν την επίδραση της πολιτικής τους ατζέντας στο κοινό αίσθημα. Το NOMAD θα καταγράφει και θα επεξεργάζεται τις απόψεις που οι πολίτες εκφράζουν στο διαδίκτυο  για τις πολιτικές προτάσεις  επιτυγχάνοντας την πιο άμεση εμπλοκή της διαδικτυακής κοινότητας  στη λήψη αποφάσεων.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του έργου είναι το  Ε.Κ.E.Φ.Ε. "Δημόκριτος",  το Ελληνικό και το Αυστριακό Κοινοβούλιο, το ινστιτούτο Fraunhofer Γερμανίας καθώς και οι εταιρίες Google, ATC, Kantor και Critical Publics.

Στα πλαίσια της ημερίδας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα πρώτα αποτελέσματα του έργου NOMAD, με εκπροσώπους επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και μέλη μη κυβερνητικών οργανισμών.


Πρόγραμμα Ημερίδας
13:30 – 14:00
Προσέλευση / Εγγραφή
14:00 - 14:10
Έναρξη ημερίδας, καλωσόρισμα και ανασκόπηση προγράμματος
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”
Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρώτο μέρος – Ανοικτή, συνεργατική διακυβέρνηση
Θέσεις και προβληματισμοί από την έρευνα, τη διακυβέρνηση και την αγορά
14:10 – 14:20
Ανοικτή Συνεργατική Διακυβέρνηση: Με την Πληροφορική μπορούμε!
Γιάννης Χαραλαμπίδης,  Επίκουρος Καθηγητής,  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου
14:20 - 14:30
Δράσεις για την προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης, Εμπειρίες από την Εφαρμογή
Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy.com, CTO
14:30 - 14:40
Η χρήση κοινωνικών δικτύων στη διαμόρφωση πολιτικής: εμπειρίες και προκλήσεις
Βασίλης Σβολόπουλος, Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Βουλή των Ελλήνων
14:40 – 14:50
Το Διαδίκτυο ως εργαλείο αναμόρφωσης των υπηρεσιών για τον πολίτη
Διονύσης Κολοκοτσάς, Google Public Policy manager
14:50 – 15:00
Μοντελοποίηση Πολιτικής και ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Έργα και πρωτοβουλίες
Θανάσης Κουντζέρης, Σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων, ΚτΠ ΑΕ
15:00 – 15:30
Συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων οργανισμών και επιχειρήσεων.
Συντονίζει ο Ματθαίος Τσιμιτάκης, Δημοσιογράφος, Εφημερίδα των Συντακτών
Δεύτερο μέρος – Τι μπορεί να προσφέρουν οι τεχνολογίες ;
Παρουσίαση ερευνητικών προσεγγίσεων και εφαρμογών
15:45 – 16:00
NOMAD – Διαμόρφωση πολιτικής με τεχνολογίες εξόρυξης γνώμης
Βαγγέλης Καρκαλέτσης,  ∆ιευθυντής Έρευνας, Ινστιτούτο
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”
16:00 – 16:15
PADGETS – Μοντελοποίηση και οπτικοποίηση δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής
Αγγελική Ανδρουτσοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
16:15 – 16:30
Gov.Insight - Ανάλυση Δεδομένων Ανοικτής Διακυβέρνησης
Γιώργος Παλιούρας, Ερευνητής, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”.
16:30 – 16:45
+SPACES - Ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών για τη βελτίωση της νομοθετικής διαδικασίας
Ηλίας Σπαής, Athens Technology Center
16:45 – 17:00
OURSPACE - Πλατφόρμα  ανοιχτού διαλόγου 
Ελίνα Μακρή, Cafebabel, Greece / Ειρήνη Ματζάκου, Υποψήφια Διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
17:00 – 17:15
publicspending.gr - Οι δημόσιες δαπάνες με γραφήματα
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων, Ε.Μ.Π.
17:15 - 17:30
Το διαδίκτυο και η εξυγίανση της επιχειρηματικότητας
Φώτης Παντόπουλος, PR and Communication Manager, Ένωση Ξενοδόχων Λακωνίας  
17:30 - 18:00
Ανοιχτή συζήτηση, επόμενα βήματα και πρωτοβουλίες 
18:00
Κλείσιμο ημερίδας

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος. Απαραίτητη ηλεκτρονκή εγγραφή εδώ