ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Εκλογές 2010: Νέες λειτουργίες στο σύστημα εκλογικών αποτελεσμάτων

Για πρώτη φορά φέτος το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθεί σε δύο διακριτικές εκλογικές διαδικασίες (περιφερειακές και δημοτικές) και δύο κύκλους εκλογών (επαναληπτικές, όπου αυτό χρειαστεί). Τερματικά του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης των αποτελεσμάτων θα διανεμηθούν φέτος σε 5.300 εκλογικά τμήματα.

Η απεικόνιση στήριξης των υποψηφίων έχει επανασχεδιαστεί, δίνοντας για πρώτη φορά διακριτά την κομματική προέλευση των υποψηφίων (επικεφαλής συνδυασμών), όσο και την κομματική στήριξη που έχει εξασφαλίσει κάθε συνδυασμός. Επιπλέον έχει γίνει εμπλουτισμός του παραδοσιακού χάρτη με την πληροφορία των στηρίξεων για πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενική προβολή.

Τέλος έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή για smart phones, μέσω των οποίων οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους τη λίστα των υποψηφίων 10 ημέρες πριν τις εκλογές, καθώς και πρόσβαση στα εκλογικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης με εύχρηστο και γρήγορο τρόπο. Η εφαρμογή υποστηρίζει όλα τα γνωστά λειτουργικά smart phone, εκτός του Symbian.

Επιπλέον δύο αλλαγές του συστήματος προέρχονται από τη νέα πολιτική του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα έχει ενσωματώσει την πύλη «Διαφάνεια», μέσω της οποίας για πρώτη φορά οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους την πληροφορία σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων. Συγχρόνως, έχουν στη διάθεσή τους πλήρεις λίστες των υποψηφίων συνδυασμών για μελέτη και αξιολόγηση πριν από τις εκλογές. Η δεύτερη αλλαγή αφορά τον επανασχεδιασμό του λογισμικού εφαρμογών ώστε να εξυπηρετήσει τη νέα δομή του «Καλλικράτη» με διευρυμένες δυνατότητες αναζήτησης και παρουσίασης στοιχείων.

Διπλωματικές Εργασίες

Η συγκεκριμένη ενότητα φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό διπλωματικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο της γενικότερης ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

1. Εκτίμηση του Προσδοκώμενου Κέρδους από το Μετασχηματισμό και την Ολοκλήρωση Δημοσίων Υπηρεσιών
Ακριώτης Ιωάννης
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Αλεξόπουλος Χάρης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics
Ανδρουτσοπούλου Αγγελική
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4. Ανάπτυξη Εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Αντωνοπούλου Κυριακή
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

5. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μελέτη Περίπτωσης e-Trikala
Γαρδίκας Μιλτιάδης
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6. Χρήση Μεθόδων Προσομοίωσης Δυναμικής Συστημάτων και Εξόρυξης Δεδομένων για την Υποστήριξη της Λήψης Αποφάσεων
Γαρούφας Ανδρέας
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

7. Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Γιανναντωνάκης Γιώργος-Μάριος
Παναγιώτης Δαβής
Καλλιόπη Μπιράκη
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

9. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων XML Σχημάτων (SemXSDGenerator)
Εργά Φωτεινή, Λαμπαθάκη Φεναρέτη
Ιωαννίδου Έλλη
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

11. Αξιολόγηση Διαδικτυακών Τόπων και Επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που διαθέτουν οι Δήμοι με Πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων
Κορωναίος Δημήτριος
Λαζαρίδης Λύσανδρος
Λουκής Δημήτριος
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

14. Σύστημα Αυτοματοποιημένης Μοντελοποίησης και Διαχείρισης XML Schemas στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ματζάκου Ειρήνη
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μπέλλος Δημήτριος-Απόστολος
Μπουζούκου Νικολίτσα
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

17. Ανάλυση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σε Ζητήματα Μετασχηματισμού της Διακυβέρνησης (Transformational Government)
Ντανοπούλου Τατιάνα
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

18. Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών
Ντέμου Μαρία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

19. Ανάλυση Εφαρμογών Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης σε Περιβάλλον Ανοικτού Κώδικα Ανάπτυξη Πρωτοτύπου
Παππάς Κωνσταντίνος
Σπανός Ηλίας
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

21. Ανάλυση της διεθνούς πρακτικής σε ζητήματα προτύπων Διαλειτουργικότητας στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα
Χουντάλα Χρυσάνθη
ΔΠΜΣ "Τεχνοοικονομικά Συστήματα", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο